wtorek, 22 stycznia 2013

Perpektywy polskich mediów: więcej upolitycznienia?


W pracach historyków mediów można znaleźć opisy upadku codziennej prasy apolitycznej, ponadpolitycznej, w okolicach lat 30-tych XX wieku. Prasa nie opowiadająca się po żadnej ze stron politycznych sporów przegrała z prasą jasno nakierunkowaną ideologicznie, wspieraną po cichu przez różne ugrupowania polityczne.

 Trwa to do dzisiaj. Jedna z gazet codziennych przyniosła na przykład za rządów dość ideowego naczelnego aż 44 mln PLN straty. Inna z kolei miała zaszczyt być w swojej histori oficjalnym organem ruchu politycznego, do momentu w którym ów ruch polityczny zrezygnował z ciążącego mu własnego organu prasowego. Nagle "uwolniona" gazeta polityczna wcale nie zerwała z polityką- wzorem amerykańskich gazet codziennych do dziś publikuje apele redaktora naczelnego deklarującego na kogo warto głosować w wyborach parlamentarnych, zupełnie jakby czytelnicy nie byli sami w stanie podjąć tej decyzji.

Przyszłość wydaje się mroczna- w dobie kryzysu lat 30-tych XX wieku prasa polska uległa drastycznemu przemeblowaniu, tworząc podbudowę pod czasy dominacji konkretnych, wyrazistych ideologii. Tytuły ponadpolityczne zanikły. W Polsce, z rynkiem mediów zdominowanym przez koncerny o konkretnej orientacji politycznej, szerzej znanej i artykuowanej w ich krajach pochodzenia, ten scenariusz wydaje się najprawdopodobniejszy.

środa, 9 stycznia 2013

Sprawa koncesji na naziemną telewizję społeczno- religijnąSzanowni Państwo,

Chciałbym, w imieniu naszej organizacji właścicieli mediów, zaprotestować przeciwko łamaniu art. 194 KK przez p. Jana Dworaka, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

W naszym odczuciu spełnione zostały przesłanki art. 194 Kodeksu Karnego: "Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Pan Jan Dworak poinformował (Monitor Polski z dn. 27 grudnia 2012 r.) w podpisanym przez siebie ogłoszeniu (Poz. 1014) z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze społeczno- religijnym. Jednocześnie zawarł w nim treści dyskryminujące nadawców ze względu na ich wyznanie:

"Program będzie zawierał transmisje i relacje z nabożeństw i uroczystości religijnych, wydarzeń z życia Kościoła i społeczeństwa, edukował w zakresie historii i współczesności chrześcijaństwa w duchu nauczania Stolicy Apostolskiej i jedności z Episkopatem Polski"

Doniesienia